Vogels en hun geluiden

klik op een van de foto's voor video

blauwborst
boompieper
boomvalk
blauwborst
boompieper
boomvalk
bosrietzanger
tureluur
zwartkop
bosrietzanger
tureluur
zwartkop
groenespecht
grutto
fitis
groenespecht
grutto
fitis
kluut
leeuwerik
rietzanger
kluut
veldleeuwerik
rietzanger
rietgors
spotvogel
waterral
rietgors
spotvogel
waterral
grote karekiet
grote lijster
gekraagde roodstaart
grote karekiet
grote lijster
gekraagde roodstaart