Vogelen

wielewaal

Niet alleen op de Wetering zelf kunt u genieten van diverse vogels maar ook in de directe omgeving.


Voor meer vogels en vogelgeluiden klik hier

Echte hotspots op het gebied van vogels zijn:

* De uiterwaarden bij Culemborg, met veel ganzen, eenden en steltlopers.
0Tijdens “de trek” worden hier regelmatig zeldzame waarnemingen gedaan.


* Het Zouwe-gebied bij Lexmond met blauwgrasland, moeras en water en veel 0vogels, o.a. purperreiger roerdomp en zwarte stern.


* De Zuiderlingedijk tussen Asperen en Spijk.
0Moeras en grienden volop aan-wezig.
0Aanwezige vogels, o.a. waterral, kleine karekiet en blauwborst.


* Bolgarije bij Vianen.
0Griendgebied met reeen en vele zangvogels, o.a. spotvogel en bosrietzanger.


* De Marienwaard bij Beesd.
0Gebied nabij de Linge met o.a. groene specht, boomklever, wielewaal en 0diverse roofvogels.


Bas Middelkoop kan u alles vertellen over de vogels en de natuur in de omgeving.

Handige Vogel-websites

zilverreiger

Vogelbescherming Nederland

Zuid-Hollands Landschap

De Zouweboezem

Beleef de lente

Den Háneker

Natuurmonumenten
ijsvogel

klik op de foto's om de vogels te horen